Mærsk Spotlanes

Denne case kan også læses på Engelsk.

Online portal løsning for Mærsk B2B kunder bygget som en SPA med Angular og Java Spring som backend.

https://www.datocms-assets.com/53833/1664541260-spotlanes_thumb.png?fit=max&fm=webp&w=1216